Thursday, December 21, 2006

a regime of economy

2 comments:

al'x said...

режима е призрачна раота!!!

Александър Кирилов said...

да ви кажа понякога помага, в топлото легло с жената под завивките